Impressum

Verantwoordelijke uitgever
EMRLingua
+32 (0)87 789 643
emrlingua @ euregio-mr.eu

Hoofdkantoor
Gospertstraße 42
B-4700 Eupen

Webdesign, programmering
GERMAX media, reclamebureau in Aken
www.germax.net

Disclaimer
Ondanks de allergrootste zorg bij het maken van deze website kan EMRLingua niet garanderen dat alle inhoud en documenten volledig correct zijn. EMRLingua wijst daarom iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de website en de inhoud ervan af.
De informatie op de website dient uitsluitend als eerste inlichting voor de gebruikers. EMRLingua kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende informatie, onnauwkeurigheden of fouten. EMRLingua is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de website (winstderving, verlies van clientèle enz.).
Ondanks zorgvuldige controle is EMRLingua niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Uitsluitend de beheerders van de gelinkte webpagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De externe inhoud is gecontroleerd bij het plaatsen van de link. Er kan niet worden uitgesloten dat de inhoud naderhand door de respectieve aanbieders wordt veranderd.
GERMAX media aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor door klanten geplaatste artikelen, teksten en documenten. De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Foto‘s

Copyright © 2018 Shutterstock Images LLC. Shutterstock® is een gedeponeerd handelsmerk van Shutterstock Images LLC.

©Roland Wolff

Links
Het is toegestaan om naar de website ”EMRLingua“ door te linken.

Eigendomsrecht
De lay-out en vormgeving van het aanbod en de individuele elementen ervan, zoals logo’s, foto’s enz., zijn beschermd door het auteursrecht. Dit geldt ook voor de redactionele bijdragen in het bijzonder en de keuze en samenstelling ervan; er mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Publiek gebruik van het aanbod is alleen toegestaan met toestemming van de verantwoordelijke maker van de webpagina.

Wetgeving

Deze webpagina valt onder de Belgische wetgeving.