University Maastricht – ITEM

Expertisecentrum ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

Als projectpartner draagt ITEM op twee manieren bij aan het EMRLingua-project. Allereerst maakt ITEM een analyse van juridische obstakels voor docenten die in een buurland binnen de Euregio Maas-Rijn werken. Ten tweede schrijft ITEM een onderzoeksrapport over bestaande behoeften en knelpunten op het gebied van taal- en intercultureel onderwijs in de Euregio Maas-Rijn.